Nabízíme jedno-, dvou-, tří- , čyřpramenné a nekonečné řetězové úvazky.

Tabulka nosností - WLL [t]

Průměr Jednopamenný Nekonečný Dvoupamenný Tři a čtyřpramenný
0<β≤45° 45<β≤60° 0<β≤45° 45°<β≤60°
[mm] [t]
  k=1,0 k=1,6 k=1,4 k=1,0 k=2,1 k=1,5
6 0,70 1,12 1,00 0,70 1,47 1,05
8 1,20 1,92 1,70 1,20 2,50 1,80
10 1,60 2,56 2,25 1,60 3,36 2,40
13 2,70 4,32 3,80 2,70 5,70 4,05

Tabulka odolnosti proti korozi pro nerezové ocele AISI 316

Chemická látka Stupeň odolnosti
Kyselina octová  Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Amoniak Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Chlorid amonný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Dusičnan amonný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Benzol Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Kyselina citrónová Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Síran meďnatý Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Ethanol Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Benzín Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Peroxid vodíku Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze 
Sirovodík Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Minerálni olej Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Kyselina dusičná Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Síran draselný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Chlorid sodný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Dusičnann sodný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Síran sodný Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Chlorid zinečnatý Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Síran zinečnatý Uspokojivé - žádna, nebo velmi malá koroze
Síran amonný Omezená odolnost - musí byt omezená doba púsobení, může dojít ke korozi
Kyanovodík Omezená odolnost - musí byt omezená doba púsobení, může dojít ke korozi
Chlornan sodný Omezená odolnost - musí byt omezená doba púsobení, může dojít ke korozi
Chlornan vápenatý Neuspokojivé - nejsou vhodné pro použití
Kyselina chlorovodíková Neuspokojivé - nejsou vhodné pro použití


Snížení nosnosti při vázaní břemene přes ostrou hranu.