Nosnost

Průměr

                                                               WLL [t]

Jednopamenný

Nekonečný

Dvoupamenný

Tři a čtyřpramenný

přímo na smyčku 0<β≤45° 45<β≤60° 0<β≤45° 45°<β≤60°
[mm]
6 1,12 0,89 1,80 1,50 1,12 2,40 1,70
7 1,50 1,20 2,40 2,10 1,50 3,10 2,20
8 2,00 1,60 3,20 2,80 2,00 4,20 3,00
10 3,15 2,50 5,00 4,40 3,15 6,60 4,70
13 5,30 4,20 8,40 7,40 5,30 11,10 7,90
16 8,00 6,40 12,80 11,20 8,00 16,80 12,00
18 10,00 8,00 16,00 14,00 10,00 21,00 15,00
20 12,50 10,00 20,00 17,50 12,50 26,20 18,70
22 15,00 12,00 24,00 21,00 15,00 31,50 22,50
26 21,20 16,90 33,90 29,60 21,20 44,50 31,80
32 31,50 25,20 50,40 44,10 31,50 66,10 47,20

Vliv teploty okolího prostředí - vázací řetězy pevnostní třídy 8 lze používat v širokém rozsahu teplot okolního prostředí, v rozmezí -40° až 200°C není nosnot nijak ovlivněna, v teplotách vyšších je třeba WLL snížit jak uvádí tabulka dole.

-40°C<t≤200°C 200°C<t≤300°C 300°<Ct≤400°C t>400°C
100%WLL 75%WLL 50%WLL nepoužívat


Pokud jsou vázací řetězy používány v rozmezí těchto teplot, zůstává jejich nosnost, po navrácení do prostředí s běžnou teplotou, zachována. Přesáhne-li teplota prostředí povolenou mez 400°C, je nutné je vyřadit z provozu.

Nepoužívají-li se k zavěšení břemene všechny prameny vícepramenných řetězů, je třeba jejich nosnost upravit podle následující tabulky:

Celkový
počet
pramenů
Počet
použitých
pramenů
Snížení
nosnosti
dva jeden 1/2 WLL
tři a čtyři dva 2/3 WLL
tři a čtyři jeden 1/3 WLL