06.11.2014

Pyrrhovo vítězství

Image 0

Zvedací svěrky lze opravovat různě, dá se to i takto ...

Řecký král Pyrrhos Epeirský  spatřiv své ztráty po vítězné bitvě s Římany pronesl tuto větu: Ještě jedno takové vítězství a jsme poraženi. Jeho ztráty byly tak velké, že se rovnaly naprosté porážce.

Tahle věta mne dnes ráno přišla na mysl při pohledu na práci, kterou odvedl servisní technik konkurence. Leč začněme od začátku. Letitý zákazník, veden snahou ušetřit náklady na údržbu svých vázacích prostředků, nás začal směřovat k podepsání servisní smlouvy honorované paušální částkou. Smlouvy, která by mu zajišťovala pravidelný servis za částku předem stanovenou. A to bez ohledu na to, jaké množství oprav se udělá, bez ohledu na jejich náročnost a bez ohledu na množství dodaných náhradních dílů. Ty se samozřejmě měly započítávat do výše paušální částky. Kamenen úrazu bylo stanovit výši částky, za kterou lze takový servis udělat. O způsobu jejího výpočtu jsme se dohadovali bezvýsledně více jak půl roku. Argument, že by bylo dobré opravy po nějakou dobu sledovat a tak se dopracovat k nějaké hodnotě se zdál být logický. Bohužel ale neuspěl. Asi by nevedl k úsporám, které zákazník očekával. Nebo spíš by nevedl k tomu, aby část nákladů vynaložených na opravy nesl dodavatel ve formě jakési skryté slevy.  Zákazník tedy zvolil rychlejší řešení a po dvaadvaceti letech s námi přerušil spolupráci. Servisní smlouvu podepsal s konkurenční firmou. Ta ve snaze kontrakt získat za jakoukoliv cenu, servisní smlouvu zřejmě s radostí podepsala. Proč ne. Získala nového zákazníka a nové možnosti. Má za to můj obdiv, že se nebojí jít do takového rizika.  Jenže posléze se zřejmě zjistilo, že paušální částka za pravidelný servis je značně podhodnocená a rozhodně nestačí na pokrytí pravidelné údržby a ještě dodávek náhradních dílů. Konkurent si pomohl  jednodouchou lstí.  Zákazníkovi začal vyřazovat z provozu vázací prostředky s tvrzením, že jsou neopravitelné a nebo by jejich udržba byla dražší, než pořízení nového zařízení.

Příkladem je pár fotografií v galerii. Oprava za pár korun, která by mohla svěrce za několik tisíc prodloužit životnost, zřejmě už převýšila hodnotu paušálu za servis. Musela se tedy stát neopravitelnou. Servisní technik to zařídil velmi chytře. Nasadil páku pojistného zámku obráceně. Při uzavření páka trčí ven, mimo tělo svěrky. Překáží provozu a svěrka je naprosto nepoužitelná. Lze ji tedy bez uzardění vyřadit jako neopravitelnou. Geniálně jednoduché a velmi účinné. Mne bohužel při vyjednávání smlouvy se zákazníkem nedošlo, že se dá jednat jinak, než slušně. Snad si z toho vezmu poučení a v někdy v budoucnu se začnu chovat pragmaticky.

A jak s tím vším souvisí věta o Pyrrhově vítězsví ?  Velmi jednoduše. Zákazník sice ušetřil za servis, ale za cenu zbytečných nákupů nářadí, které mohlo dál sloužit. Cena jeho opravy přesáhla přes hranici stanovenou paušálem a tak se stalo "neopravitelným" a muselo  být vyřazeno.  A smlouva, která měla přinést úsporu, ve skutečnosti přinese ztátu.

Stanislav Trsek

6/11/2014

Image 0 Image 1 Image 2